Jak na založení společnosti s ručením omezeným?

Postup založení firmy zůstává i přes legislativní změny stále poměrně komplikovanou záležitostí a je vhodné pro založení společnosti využít služeb specialistů nebo advokátních kanceláří, které jsou ale zpravidla dražší a nenabízí tak rozsáhlé služby.

K založení společnosti vedou v zásadě dvě cesty – jednou cestou je založení firmy „od píky“, buďto osobním absolvováním návštěvy více než pěti úřadů, nebo využitím našich profesionálních služeb, kdy veškeré úkony zařídíme my, jen to chvíli trvá. Druhou cestou je koupení tzv. ready-made společnosti. Ready-made firma je společnost založená námi za účelem prodeje, nikdy nevyvíjející žádnou činnost. Tyto předpřipravené společnosti již mají přidělené IČO, jsou zapsány v obchodním rejstříku a je možné za ně začít okamžitě jednat.

Jak probíhá založení firmy „od začátku“?

 1. Jak vybrat název firmy?

  Každá společnost musí mít svůj název, stejně jako má člověk jméno a příjmení. Ten musí obsahovat dovětek v podobě právní formy, nejčastěji s.r.o. – např. Novákovo řeznictví s.r.o.

  Pro výběr názvu společnosti existuje řada pravidel, kdy základním z nich je nezaměnitelnost s jiným názvem. Zcela nezbytná je odlišnost 2-3 znaky od existujících společností, někdy ale ani to nestačí – např. název města, kde firma sídlí (např. Novák Praha s.r.o.) nelze považovat za odlišující prvek – případný zákazník by si mohl myslet, že jde o pobočku firmy Novák s.r.o.

  Vzhledem k množství existujících společností je nalezení krátkého a úderného názvu někdy opravdovým oříškem – proto často lidé volí možnost přidat k názvu obecnější slovo, kterým název rozšíří na akceptovatelný – místo Kavárna s.r.o. tak vznikne třeba Skvělá kavárna s.r.o.

  Konečné slovo v rozhodnutí, jestli je název akceptovatelný, má vždy notář a případně rejstříkový soud, pouze ti jsou oprávněni s konečnou platností posoudit, jestli je název v pořádku, nebo je třeba znovu začít hledat a vymýšlet.

  Je velmi vhodné při výběru názvu firmy vzít v potaz i další aspekty – aby byl název dobře vyslovitelný (zkuste jej nadiktovat někomu do telefonu), aby byla volná .cz doména s daným názvem (není nic horšího, než když založíte firmu kavárnička.cz s.r.o. a zjistíte, že doménu kavarnicka.cz vlastní vaše konkurence, i kdyby v jiném městě).

 2. Dokumentace pro založení firmy

  Po objednání našich služeb každý zákazník obdrží veškerou potřebnou dokumentaci v elektronické podobě – emailem. Jedná se o listiny, které je zpravidla potřeba vytisknout, podepsat a doručit zpět v originále – plné moci pro živnostenský úřad, notáře, výpis z rejstříku trestů apod. Výběrem specializované firmy či advokáta neriskujete, že dokumenty stažené z internetu někým, kdo si zakládal svoji jednu společnost a dal je k dispozici ostatním, jsou aktuální, reflektující aktuální zákon a nenarazíte i několik let po vzniku na problémy, kdy jste použili dokumenty obsahující méně či více zásadní chyby.

  Pro vypracování nezbytných dokumentů pro založení firmy je samozřejmě potřeba znát detaily, jako počet společníků (majitelů), počet jednatelů, způsob jednání (společně, samostatně), informace o sídle, název apod. – všechny tyto údaje se uvádějí do dokumentace.

 3. Sídlo společnosti

  Jako má každý člověk své trvalé bydliště, musí mít společnost své sídlo. Před založením společnosti je potřeba si vyjasnit, kde to bude – pro umístění ve vlastních prostorách existuje řada nezbytných parametrů, které musí splňovat – od splnění podmínek pro označení v souladu se zákonem, přes písemný souhlas s úředně ověřeným podpisem všech spolumajitelů, po neexistenci břemen, které by bránily umístění sídla. Naše společnost umožňuje zajištění kvalitního virtuálního sídla pro společnost přímo při objednání – sídlo vaší nové společnosti tak může být umístěno v našich prostorách na Praze 4, Praze 10 či v Brně za velmi přijatelných cenových podmínek a bez rizik, že nesplníte některé ze zákonných ustanovení a tím předejdete pokutám i dalším problémům např. se živnostenským či finančním úřadem.

 4. Sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy

  Jakmile je jasný název, sídlo, připravená související dokumentace, je na čase přistoupit k sepsání zakladatelské listiny (v případě jednoho společníka) či společenské smlouvy (více společníků) formou notářského zápisu. Přestože všichni notáři mají ze zákona stejné ceny, cena se, pokud si zakládáte firmu svépomoci, může značně lišit. Čekací doba na notáře může být i několikatýdenní a výsledná cena může být skutečně velmi variabilní v návaznosti na počet stejnopisů a (ne)znalost konkrétních postupů, jak sepsat zakladatelské dokumenty co nejlevněji – specialisté mají zpravidla odladěnou nejlevnější „konfiguraci“ pro sepsání zakladatelských dokumentů tak, aby to zakladatele stálo co nejméně.

 5. Složení základního kapitálu

  V zakladatelské listině určený správce vkladu musí při založení společnosti složit základní kapitál na vázaný účet založený v libovolné bance v ČR. Správce vkladu se musí na pobočku banky dostavit s originálem notářského zápisu a založit účet, na který složí společníci základní kapitál – do ekvivalentu 10 000 € možno též v hotovosti, více jen převodem na účet.

  Na závěr banka vydá potvrzení o složení základního kapitálu.

 6. Živnostenská oprávnění

  Společnost musí mít své živnostenské oprávnění – nelze použít živnosti společníků ani jednatelů, které měli dříve (jako OSVČ). Živnostenský úřad vyžaduje předložení notářského zápisu (originál), souhlas s umístěním sídla, někdy též výpis z katastru nemovitosti.

  Odměnou za aktuálně tisícikorunový poplatek je vydání živnostenského listu, v případě vázaných či koncesovaných živností existují další podmínky, které živnostenský úřad sdělí.

  Na závěr vydá osvědčení – výpis ze živnostenského rejstříku.

 7. Zápis s.r.o. do obchodního rejstříku

  Konečně přichází okamžik zápisu do obchodního rejstříku – který může provést buďto notář, nebo rejstříkový soud. Notáři je třeba dodat potvrzení o složení základního kapitálu, další listiny vypracované jako dokumentace k založení firmy, souhlas s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem všech majitelů, výpis z katastru nemovitosti, výpis z rejstříku trestů, výpis ze živnostenského rejstříku, a následně vyčkat na provedení zápisu.

  V případě profesionálních společností živících se zakládáním společností je zápis v naprosté většině případů proveden hned „poprvé“, v případě „samozakladatelů“ nejsou výjimkou ani opakované výzvy k doplnění dalších listin či dokonce zamítnutí návrhu pro formální nedostatky, a postup je nutno podstoupit znovu.

 8. Jak dlouho trvá založení s.r.o.

  Jedním z nejčastějších dotazů je „Jak dlouho trvá založení společnosti?“. V případě našich služeb je běžná doba zpravidla do 10 pracovních dní, obvykle ještě méně. Přestože řada konkurenčních společností uvádí čas i jako „během hodiny“, taková rychlost je vzhledem k lhůtám (např. živnostenský úřad má lhůtu na vydání živnosti pět dní“) zpravidla vymyšlený, či s dodatkem, že jde o dobu „zaslání připravených dokumentů“, nebo „nezahrnující lhůty úřadů“.

  Doba okolo sedmi pracovních dní je tak nejkratší možná, za kterou lze společnost s ohledem k zákonným lhůtám založit – od kompletního dodání podkladů klientem.

 9. První kroky po založení s.r.o.

  Jakmile má společnost přiděleno IČO, je možno navštívit opět banku za účelem uvolnění složených prostředků na základní kapitál, je nutno provést registraci k dani z příjmu právnických osob u místně příslušného finančního úřadu a je možno zahájit podnikání.

 10. Kde sehnat přístupy do datové schránky společnosti

  Každá společnost má ze zákona zřízenou datovou schránu. Přístupy do ní dorazí jednateli na adresu jeho trvalého bydliště doporučeně zpravidla do týdne. Jde o dopis do vlastních rukou výhradně jen adresáta, který nemůže převzít nikdo jiný. Pokud nedorazí, je možno navštívit pracoviště czechpoint, kde jsou schopni „nedoručené“ či zapomenuté údaje zrušit a vystavit nové – poprvé zdarma, podruhé a dále za 200 Kč.