Zajistíme za Vás vyhotovení všech dokumentů + Notáře + Živnostenský úřad + Banku + Znovu Notáře + Finanční úřad = založení s.r.o.

Založení s.r.o.
(cena obsahuje veškeré zákonné poplatky notáři a za zápis do obchodního rejstříku)
7399,-
Živnostenské oprávnění
(volné, řemeslné, vázané a koncesované živnosti)
1000,-
Mimořádná sleva
-1000,-
Celkem7399,-
Cena za založení je konečná, bez dalších poplatků.

Ceny jsou uvedeny v Kč a nejsou podmíněny nákupem dalších služeb.

CHCI ZALOŽIT FIRMU


Nejčastěji poptávané kalkulace cen pro založení s.r.o.:

Cena založení s.r.o.Celkem
Založení s.r.o. + Vaše sídlo + Váš kapitál nebo kapitál do 20000,- Kč7399,- Kč
Založení s.r.o. + naše sídlo na 1. rok + Váš kapitál nebo kapitál do 20000,- Kč9287,- Kč
 • Cena je konečná a obsahuje:
 • Odměnu notáři
 • Poplatek za živnosti
 • Poplatky za zápis do OR
...a dále obsahuje...
 • Ověření a schválení názvu firmy notářem
 • Notářský poplatek za prvozápis
 • Vyhotovení zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy
 • Notářský zápis včetně poplatku za jeho vyhotovení
 • Živnosti (volné, řemeslné a koncesované)
 • Stejnopis notářského zápisu do archivu firmy
 • Libovolný počet jednatelů
 • Libovolný počet společníků
 • Vyhotovení souhlasu s umístěním sídla
 • Vyhotovení všech potřebných dokumentů
 • Základní kapitál 20000,- Kč, nebo vlastní
 • Notifikace o jednotlivých krocích založení s.r.o.
 • Přidělení IČO
 • Vyhotovení reg. souboru k dani z příjmu právnických osob
 • Elektronický výpis z obchodního rejstříku
 • Elektronický výpis z živnostenského rejstříku
 • Kompletní poradenství před, při a po založení firmy

Doplňkové (nepovinné) služby:

Reference


Jak Vám založíme s.r.o.

 1. V první fázi je nutné mít jasno, jaká má být struktura firmy, s kterou chcete začít podnikat. Je dobré si vzít papír, tužku a napsat si, jak by měla vypadat Vaše společnost, konkrétně firmu (název) společnosti, počet jednatelů a společníků, jejich nacionále a sídlo společnosti. Jaký má mít základní kapitál a v neposlední řadě v jakém oboru má podnikat. S tím souvisí vhodný výběr živnostenských oprávnění (živností). Bezpodmínečnou nutností je i sídlo společnosti.
 2. Pokud máte vše utříděné, můžete objednat založení společnosti.
 3. Následně obdržíte e-mail s informacemi a online formulářem pro založení Vaší firmy. Připravte si nacionále jednate/ů, společníka/ů, výši podílů, sídlo, výši základního kapitálu, předměty podnikání respektive živnosti a další nutné údaje pro úspěšné vyplnění online formuláře.
 4. Náš operátor překontroluje vyplněný formulář a zašle Vám další instrukce a dokumenty pro založení společnosti.
 5. Dále je nutné získat výpis z rejstříku trestů jednatele, nebo všech jednatelů, ověřené podpisy na dokumentech, včetně souhlasu s umístěním sídla s ověřeným podpisem vlastníků nemovitosti atd. Výše zmíněné získáte na jakémkoli pracovišti CzechPointu, obecním úřadu nebo u notáře. Veškeré ověřené dokumenty zanesete nebo zašlete na adresu naší kanceláře.
 6. Na základě Vašich požadavků objednáváme notáře, kde sepíšeme zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu, s kterou běžíme na živnostenský úřad pro získání živností, poté do banky složit základní kapitál (jen v případě, že jej skládáme za Vás).
 7. S výpisem z rejstříku živnostenského podnikání a s potvrzením o složení základního kapitálu se vracíme zpět k notáři, který zapíše Vaší společnost do obchodního rejstříku. Po úspěšném zápisu do obchodního rejstříku zašleme na Vaší e-mailovou adresu elektronicky podepsaný výpis z obchodního rejstříku Vaší nové společnosti.
 8. Obvykle do tří pracovních dní obdrží na adresu trvalého pobytu jednatel/é společnosti přístupy do datové schránky, která je nesdílnou součástí v komunikaci s úřady ČR.
 9. Na Vaši žádost přihlásíme Vaši novou firmu k dani z příjmu právnických osob u příslušného finančního úřadu.