Tichý společník
Smlouva o tichém společenství připravená advokátem v oblasti daňového práva.
1999,- KčTichá společnost se zakládá smlouvou, kterou mezi sebou uzavírají podnikatel a tichý společník (fyzická nebo právnická osoba). Tuto smlouvu upravuje § 2747–2755 občanského zákoníku.

Tichý společník má právo nahlížet do obchodních a účetních dokladů podnikatele a za dluhy podnikatele ručí jen tehdy, pokud je jeho jméno zahrnuto v názvu nebo obchodní firmě podnikatele nebo pokud se obchodním partnerům sdělí, že s podnikatelem podnikají společně.

Tichostí se rozumí neveřejnost tichého společníka ve vztahu k třetím stranám podnikatele v rámci jeho podnikání po dobu trvání smluvního vztahu. Nejedná se tedy o úplnou anonymitu, neboť existuje smluvní vztah tichého společenství a smlouva o tichém společenství existuje ve vztahu společnosti a tichého společníka.

V případě ukončení smlouvy o tichém společenství, je podnikatel povinen tichému společníkovi vyplatit jeho vklad, a přičíst zisk nebo odečíst ztátu (maximálně do výše vkladu) podle stavu ke dni zániku tiché společnosti. Není-li uvedeno jinak, smlouva automaticky zaniká pokud podíl na ztrátě dosáhne výše vkladu tichého společníka.