Prokura
Ustanovení prokury po zápisu společnosti, včetně kolku OR
2999,- KčProkura je svým způsobem zvláštní formou plné moci - v podstatě generální a nahrazující zvláštní plné moci. Zatímco běžně se zmocněnec prokazuje plnou mocí při každém právním úkonu jménem zmocnitele, v případ prokury, kterou je možno zřídit jen u existujících obchodních společností, se údaj o zmocněnci - prokuristovi - zapisuje do obchodního rejstříku.

Funkce prokury má několik zásadních výhod, kdy hlavní je, že narozdíl od jednatele na ni nejsou kladeny obdobné požadavky stran trestní bezúhonnosti. Další velkou výhodou je její omezení ve výchozím stavu (tzv. základní prokura), kdy prokurista není oprávněn zcizovat nemovitosti a zatěžovat je (služebnosti - dříve věcná břemena, zástavní právo, prodej nemovitosti apod.) - prokura však může být udělena i tzv. rozšířená, která již prokuristovi tato oprávnění dává.

Prokuristou je možno jmenovat fyzickou osobu starší 18 let, kdy není nutno dokládat trestní bezúhonnost a osoba nemusí splňovat požadavky jinak kladené na jednatele. Typicky se jedná o různé zákazy činnosti ve funkci jednatele často i na více než 10 let, odsouzení za ekonomickou trestnou činnost či trestnou činnost v oblasti práva kapitálových trhů apod. Prokuru není možno zřídit při zápisu nové společnosti - je nutno společnost prvně zapsat a pak změnovým zápisem do obchodního rejstříku zapsat prokuru, doloženou souhlasem se zápisem do obchodního rejstříku a rozhodnutím o jmenování, což jsou právní listiny, které vám rádi připravíme společně se zajištěním zápisu do obchodního rejstříku.

V případě, že se nemůžete stát jednatelem, je řešením do této funkce ustanovit příbuzného či známého a sebe nechat jmenovat jako prokuru - rozšířenou prokurou máte, kromě možnosti dále zmocňovat, stejné pravomoce, jako jednatel, a tyto vyplývají přímo z obchodního rejstříku - není tedy nutné v bankách apod. předkládat a nechávat schvalovat zvláštní plné moci, které prokura zcela nahrazuje. Nezapomeňte však, že jednatele v jednání za společnost nelze nijak omezit a společnost bez jednatele (či v akciové společnosti představenstva či dozorčí rady) dlouhodobě nemůže fungovat.

Více informací k funkci prokury naleznete rovněž v občanském zákoníku v § 450–456.