Rozdíly mezi OSVČ a s.r.o.

10.04.2020 (OSVČ)

Pro lepší představu o rozdílech mezi OSVČ a s.r.o. jsme připravili následující srovnávací tabulku: ... Pokračovat ve čtení


9. Realizace založení s.r.o.

09.04.2020 (Jak založit s.r.o.)

V předešlých dílech jsme si vysvětlili všechny náležitosti a rozpočet založení s.r.o., v tomto posledním si řekneme jaký je postup samotného založení sro. ... Pokračovat ve čtení


8. Zakladatelská listina respektive společenská smlouva

08.04.2020 (Jak založit s.r.o.)

Nejdříve si objasníme, jaký je rozdíl mezi zakladatelskou listinou a společenskou smlouvou. Pokud zakládá s.r.o. pouze jeden společník, pak notář sepisuje zakladatelskou listinu. V případě dvou a více společníků sepisuje společenskou smlouvu. Dále budeme pro obojí používat zakladatelský dokument. ... Pokračovat ve čtení


7. Rozpočet

07.04.2020 (Jak založit s.r.o.)

Nejdříve začneme rozpočtem na založení s.r.o. v roce 2020. Níže uvedená celková cena je spíše orientační, vždy závisí na počtu ověřovaných listin, času, který strávíte sháněním všech podkladů, cestovného (někdo může mít notáře, živnostenský úřad, banku nebo poštu za rohem, jiný ve vzdáleném větším městě atp.) ... Pokračovat ve čtení


6. Kompletace podkladů

06.04.2020 (Jak založit s.r.o.)

Již jsme si vysvětlili nejdůležitější součásti každého s.r.o. - Název společnosti, Sídlo společnosti, Předměty podnikání, Společníky a jednatele, nyní si připravíme veškeré podklady, dokumenty a doklady pro založení společnosti s.r.o. ... Pokračovat ve čtení


5. Jednatel(é)

05.04.2020 (Jak založit s.r.o.)

Za s.r.o. může jednat jednatel nebo zmocněnec jednatele na základě plné moci a nebo prokurista. Při založení společnosti je nutné jmenovat prvního jednatele čí více jednatelů. Pokud jich je více, je nutné také určit způsob jednání, zda jednají samostatně nebo společně. Jednatelem může být jakákoliv bezúhonná fyzická či právnická osoba (jiné s.r.o., a.s. atp). V případě, že je jednatelem právnická osoba, je nutné uvést i bezúhonnou fyzickou osobu, která při výkonu funkce zastupuje právnickou osobu. První jednatel(é) také žádají o vydání prvních živnostenských oprávnění. ... Pokračovat ve čtení


Přechod z OSVČ na s.r.o.

05.04.2020 (OSVČ)

Chcete přejít z OSVČ na s.r.o.? Zde Vám ukážeme v několika krocích jak je to jednoduché: ... Pokračovat ve čtení


4. Společníci s.r.o.

04.04.2020 (Jak založit s.r.o.)

Každé s.r.o. musí mít minimálně jednoho společníka, maximální počet společníků je libovolný. Každý společník ručí za závazky společnosti, pokud je společníků více, tak všichni společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů zapsaných do obchodního rejstříku. Společník vlastní v s.r.o. podíl, který je vyjádřen peněžitým nebo nepeněžitým vkladem (který musí být oceněn). ... Pokračovat ve čtení


3. Předmět(y) podnikání

03.04.2020 (Jak založit s.r.o.)

Stejně jako sídlo musí mít každé s.r.o. i nějaký předmět podnikání. Nejčastěji se jedná o živnostenská oprávnění vycházející ze zákona o živnostenském podnikání (dříve živnostenský list), avšak mohou nastat i situce kdy předmětem podnikání není živnost, ale jiná činnost, která se řídí jiným zákonem, například zákonem o zemědělství atd. O živnosti žádá budoucí jednatel(é), který je ustanoven v zakladatelské listině nebo společenské smlouvě.< ... Pokračovat ve čtení


2. Sídlo s.r.o.

02.04.2020 (Jak založit s.r.o.)

Další nedílnou součásti každého s.r.o. respektive každé právnické či podnikající fyzické osoby (OSVČ) je sídlo (adresa) na území ČR, které je zapsáno a publikováno v obchodním respektive živnostenském rejstříku. Zde si ukážeme, jaké možnosti máte při získáni souhlasu s umístěním sídla pro vaše s.r.o. ... Pokračovat ve čtení


1. Název společnosti

01.04.2020 (Jak založit s.r.o.)

Ještě předtím, než se pustíme do samotného založení společnosti, je nutné si v klidu sednout, dát si například kávu a promyslet veškeré náležitosti, které jsou nutné pro každou společnost s ručením omezeným: ... Pokračovat ve čtení


nejlevnější s.r.o.
z pohodlí domova


konečná cena
7399,- Kč

  1. notářský zápis
  2. živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesované
  3. kapitál až 20.000,- Kč nebo vlastní
  4. kolky
  5. příprava všech dokumentů
  6. a jiné

Spočítat cenu


nejrychlejší s.r.o.
do 3 pracovních dní


Více zde