Jak založit s.r.o. - 9. Realizace založení s.r.o.


09.04.2020

V předešlých dílech jsme si vysvětlili všechny náležitosti a rozpočet založení s.r.o., v tomto posledním si řekneme jaký je postup samotného založení sro.

1. notář

Jako první krok je návštěva notáře, kde sepíšete zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu. Ještě než notáře navštívíte je nutné si s ním předem sjednat termín, některý notář vás přijme do druhého dne, některý třeba za týden, někteří notáři hlavně ve velkých městech mohou být vytíženější, také byste mu měli předem poslat vaši představu o struktuře společnosti - název, sídlo, kdo bude jednatel a společník atd. Nezapomeňte si na schůzku s notářem s sebou vzít platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo pas. U notáře uhradíte poplatky za sepsání notářského zápisu, ověření podpisů, výpis z rejstříku trestů, popřípadě za výpis z katastru nemovitostí. Na oplátku obdržíte stejnopis notářského zápisu, který budete potřebovat pro další jednotlivé kroky.

2. živnostenský úřad

Jednatel nebo jednatelé (pokud jednáte společně) se staví společně s notářským zápisem a dokladem totožnosti na živnostenském úřadě. Kde se sepíše žádost o vydaní živnostenského oprávnění pro nově vznikající právnickou osobu. Pokud žádáte o řemeslné, vázané nebo většinu koncesovaných živností, tak nezapomeňte s sebou si vzít dokumenty nebo ověřené kopie dokumentů, které prokazují danou odbornou způsobilost. V případě, že pro některou z živností máte garanta, tak prohlášení odpovědného zástupce plus dokumenty prokazující odbornou způsobilost. Je nutné také předložit souhlas s umístěním sídla. Zde také uhradíte poplatek za živnostenské oprávnění a živnostenský úřad vetšinou do dalšího otevíracího dne vám vydá živnostenské oprávnění (otevírací hodiny jsou většinou pondělí a středa, takže se také může stát, že zažádáte ve středu a živnostenské oprávnění dostanete aýž další pondělí).

3. banka

Správce vkladu, který je uveden v zakladatelské listině nebo společenské smlouvě, zajde do banky, kde založí účet pro základní kapitál (jedná se o speciální účet, nikoliv běžný účet), na který složí nebo převede požadovaný obnos. Některé banky požadují poplatek. Po zaplacení poplatku a připsání částky na účet vám banka vydá potvrzení o složení základního kapitálu (nejedná se o výpis účtu, ale o potvrzení).

4. živnostenský úřad

Jak již bylo uvedeno, ve smluveném termínu se dostavíte na živnostenský úřad, kde vyzvednete výpis z registru živnostenského podnikání, na kterém budou uvedeny všechny vaše živnosti či obory činností.

5. notář

Se všemi dokumenty jako souhlas s umístěním sídla, prohlášením jednatele, živnostenským oprávněním, výpisem z rejstříkem trestů pro každého jednatele, výpisem z katastru nemovitostí, potvrzením o složení základního kapitálů atd. opět navštívíte notáře, který přímo zapíše sro do obchodního rejstříku.

A nebo?

Pokud nechcete strácet čas s výše uvedeném obíháním úřadů, můžete využít kompletních služeb od specializované společnosti, která provede celé založení sro na klíč.

Po založení společnosti

Během cca 3-5ti pracovních dní obdrží jednatel(é) na své bydliště dopis od ministerstva vnitra s přístupy do datové schránky, která je nutná pro jakoukoliv komunikaci s jakýmkoliv úřadem statní správy. Jednatel také založí běžný účet, některé banky při založení účtu pouze nahlédnou do justice.cz, jiné mohou požadovat výpis z obchodního rejstříku. Dále je potřeba se registrovat u finančního úřadu prostřednictvím datové schránky k dani z příjmu právnických osob. A v neposlední řadě může jednatel vybrat nebo převést základní kapitál z banky.

nejlevnější s.r.o.
z pohodlí domova


konečná cena
7399,- Kč

  1. notářský zápis
  2. živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesované
  3. kapitál až 20.000,- Kč nebo vlastní
  4. kolky
  5. příprava všech dokumentů
  6. a jiné

Spočítat cenu


nejrychlejší s.r.o.
do 3 pracovních dní


Více zde