Jak založit s.r.o. - 1. Název společnosti


01.04.2020

Ještě předtím, než se pustíme do samotného založení společnosti, je nutné si v klidu sednout, dát si například kávu a promyslet veškeré náležitosti, které jsou nutné pro každou společnost s ručením omezeným:

Název společnosti

Vymyslet v dnešní době název společnosti se stává novodobou alchymií, a to proto, protěže název společnosti musí odpovídat určitým pravidlům, aby byl notářem a soudem schválen a zapsán do obchodního rejstříku. Zde uvádím nejzákladnější pravidla pro názvosloví společnosti:
 1. název nesmí být shodný s již existujícím názvem společnosti
 2. název nesmí být zaměnitelný s již existujícím názvem společnosti, měl by být odlišný alespoň o 3 znaky, z toho plyne, že tří či čtyřznaké názvy jsou téměř minulostí, mezi stovkami tisíců názvů je vyšší pravděpodobnost pro schválení u dvouslovných názvů
 3. dovětek právní formy (s.r.o., společnost s ručením omezeným, spol. s r.o.) se nezapočítává do posuzování názvu, tudíž není rozlišujícím prvkem
 4. ani doménová přípona či zkratka státu není rozlišující prvek
 5. název nesmí klamat nepravdivou skutečností, místní příslušností, atp
Kompletní seznam pravidel pro názvosloví společnosti naleznete na https://www.zalozeni.cz/caste-dotazy/jak-na-nazev-spolecnosti/

V případě, že trváte i na českém doménovém jménu, které by neslo název společnosti, měli byste si například prostřednictvím https://www.nic.cz ověřit, zda tato doména je volná.

Nemělo by se ani zapomínat na ochranné známky, abyste se nedostali do situace, kdy vlastník ochranné známky vás vyzve k přejmenování již vzniklé společnosti. Ověřit zda název (ne)podléhá ochranné známce můžete zde http://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek.html

V neposlední řadě můžete využít nástrojů pro ověření názvů jako například https://www.overeninazvu.cz/ nebo https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

Vždy však mějte na mysli, že konkrétní název vám schvaluje notář, u kterého sepisujete zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu.

nejlevnější s.r.o.
z pohodlí domova


konečná cena
7399,- Kč

 1. notářský zápis
 2. živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesované
 3. kapitál až 20.000,- Kč nebo vlastní
 4. kolky
 5. příprava všech dokumentů
 6. a jiné

Spočítat cenu


nejrychlejší s.r.o.
do 3 pracovních dní


Více zde