Jak založit s.r.o. - 3. Předmět(y) podnikání


03.04.2020

Stejně jako sídlo musí mít každé s.r.o. i nějaký předmět podnikání. Nejčastěji se jedná o živnostenská oprávnění vycházející ze zákona o živnostenském podnikání (dříve živnostenský list), avšak mohou nastat i situce kdy předmětem podnikání není živnost, ale jiná činnost, která se řídí jiným zákonem, například zákonem o zemědělství atd. O živnosti žádá budoucí jednatel(é), který je ustanoven v zakladatelské listině nebo společenské smlouvě.<

Živnostenská oprávnění

Živnosti se dělí na čtyři druhy:
  1. živnost volná
  2. živnost řemeslná
  3. živnost vázaná
  4. živnost koncesovaná
Seznam živností naleznete například zde http://www.seznamzivnosti.cz/

Nejčastějším předmětem podnikání respektive živností je živnost volná která obsahuje 79 (dříve 80) oborů činností a ke které není nutné dokládat žádné vzdělání, kvalifikace, bezúhonnost atd. Z toho plyne, že o ní může zažádat kdokoliv, kdo je způsobilý k právním úkonům. Živnostenská oprávnění všech podnikatelských subjektů jsou vedena v registru živnostenského podnikání - http://www.rzp.cz/.

Odborná způsobilost

Pro řemeslné, vázané a některé koncesované živnosti je nutné doložit tzv. odbornou způsobilost (vzdělání, praxe atp), kterou dokládá fyzická osoba - odborný zástupce (garant), jenž splňuje veškeré podmínky pro konkrétní živnost včetně bezúhonnosti ve smyslu zákona pro živnostenské podnikání. Každý garant může doložit odbornou způsobilost pro konkrétní živnostenské oprávnění maximálně čtyrem podnikatelským subjektům. Přehled živnostenských oprávnění vyžadující odbornou způsobilost je uveden na https://www.zalozeni.cz/odborna-zpusobilost/ kde jsou sekce pro řemeslné, vázané a koncesované živnosti.

S.r.o. bez živnostenského oprávnění

Jak již bylo uvodeno, živnostenské oprávnění pro vznik s.r.o. není podmínkou, můžete založit společnost například pro pronájem nemovitostí, konkrétně s předmět podnikání Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor nebo zemědělství atd.

nejlevnější s.r.o.
z pohodlí domova


konečná cena
7399,- Kč

  1. notářský zápis
  2. živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesované
  3. kapitál až 20.000,- Kč nebo vlastní
  4. kolky
  5. příprava všech dokumentů
  6. a jiné

Spočítat cenu


nejrychlejší s.r.o.
do 3 pracovních dní


Více zde