Jak založit s.r.o. - 2. Sídlo s.r.o.


02.04.2020

Další nedílnou součásti každého s.r.o. respektive každé právnické či podnikající fyzické osoby (OSVČ) je sídlo (adresa) na území ČR, které je zapsáno a publikováno v obchodním respektive živnostenském rejstříku. Zde si ukážeme, jaké možnosti máte při získáni souhlasu s umístěním sídla pro vaše s.r.o.

Sídlo ve vlastním bytě nebo vlastní nebytové jednotce či nemovitosti

Nejsnazším způsobem, jak získat sídlo pro svoji společnost, je umístit sídlo v nemovitosti, kterou přímo vlastníte. Jedná se o jakoukoliv nemovitost s RÚIAN kódem, díky kterému může obchodní či živnostenský rejstřík spárovat danou nemovitost s konkrétním adresním místem, tedy skutečnou poštovní adresou respektive s číslem popisným nebo evidenčním. V takovém případě si udělujete souhlas s umístěním sídla sám sobě. Pokud jste pouze spoluvlastníkem nemovitosti, nebo jste ve společném jmění manželů, je vyžadován souhlas všech zúčastněných fyzických či právnických osob.

Sídlo v kanceláři, v družstevním bytě, u známého nebo rodinného příslušníka

I v tomto případě platí výše uvedené s tím rozdílem, že souhlas dává(jí) majitel(é) konkrétní nemovitosti. Nejčastěji se jedná o umístění sídla ve vámi pronajaté kanceláři nebo u rodičů atp.

Virtuální sídlo

Virtuální sídlo je jakási obdoba pronájmu, s tím rozdílem, že se nevyskytujete na adrese sídla nepřetržitě (neustálá účast podnikatele není zákonnou podmínkou). Tato služba se využívá především v situaci, kdy podnikatel nemá vlastní nemovitost, nebo kdy vlastník nemovitosti, kde máte pronajatou kancelář vám nechce udělit souhlas, nebo když z jakéhokoliv důvodu nechcete mít sídlo ve vaší nemovitosti. Na trhu naleznete mnoho poskytovatelů sídel, jak v Praze či Brně a v dalších městech napříč ČR. Jedním z takových poskytovatelů je například https://www.sidlo.biz

Souhlas s umístěním sídla

Jak již bylo řečeno souhlas s umístěním sídla vydává fyzická nebo právnická osoba popřípadě osoby, která vlastní nemovitost (nebo část nemovitosti – bytovou či nebytovou jednotku) a to tak, že k tištěné verzi souhlasu připojí svůj ověřený podpis. A která má právo disponovat s nemovitostí v plném rozsahu, z toho plyne, že například v nemovitosti v exekuci nemůžete ustanovit sídlo s.r.o., naopak bankovní nebo jiná zástava v udělení souhlasu nebrání.

nejlevnější s.r.o.
z pohodlí domova


konečná cena
7399,- Kč

  1. notářský zápis
  2. živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesované
  3. kapitál až 20.000,- Kč nebo vlastní
  4. kolky
  5. příprava všech dokumentů
  6. a jiné

Spočítat cenu


nejrychlejší s.r.o.
do 3 pracovních dní


Více zde