Jak založit s.r.o. - 8. Zakladatelská listina respektive společenská smlouva


08.04.2020

Nejdříve si objasníme, jaký je rozdíl mezi zakladatelskou listinou a společenskou smlouvou. Pokud zakládá s.r.o. pouze jeden společník, pak notář sepisuje zakladatelskou listinu. V případě dvou a více společníků sepisuje společenskou smlouvu. Dále budeme pro obojí používat zakladatelský dokument.

Zakladatelská listina respektive společenská smlouva

Zakladatelský dokument jak již bylo uvedeno sepisuje notář za účasti všech společníků, nebo zástupce(i), který je k sepsání zakladatelského dokumentu zmocněn společníkem(y).

Náležitosti zakladatelského dokumentu

Zakladatelský dokument vždy obsahuje:
 1. Seznam společníků
 2. Obchodní firma (název společnosti)
 3. Sídlo (zde se uvádí pouze název obce, nikoliv celá adresa sídla)
 4. Předmět(y) podnikání
 5. Základní kapitál
 6. Vklad do základního kapitálu (zde se určuje výše vkladu každého společníka)
 7. Správce vkladu (ten kdo založí v bance účet a složi základní kapitál)
 8. Seznam a počet jednatelů
 9. Způsob jednání za společnost
 10. Popřípadě přílohy (plné moci atd)
Tento dokument se při zapsání s.r.o. do obchodního rejstříku, ukládá do sbírky listin pod spisovou značkou společnosti a lze si ji kdykoliv prohlédnout online https://www.justice.cz

nejlevnější s.r.o.
z pohodlí domova


konečná cena
7399,- Kč

 1. notářský zápis
 2. živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesované
 3. kapitál až 20.000,- Kč nebo vlastní
 4. kolky
 5. příprava všech dokumentů
 6. a jiné

Spočítat cenu


nejrychlejší s.r.o.
do 3 pracovních dní


Více zde