Jak založit s.r.o. - 4. Společníci s.r.o.


04.04.2020

Každé s.r.o. musí mít minimálně jednoho společníka, maximální počet společníků je libovolný. Každý společník ručí za závazky společnosti, pokud je společníků více, tak všichni společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů zapsaných do obchodního rejstříku. Společník vlastní v s.r.o. podíl, který je vyjádřen peněžitým nebo nepeněžitým vkladem (který musí být oceněn).
Výše obchodního podílu odpovídajícímu vkladu se udává v procentech například 25% nebo ve zlomcích například 1/4. Podíl může být představován kmenovým listem. Součet všech vkladů tvoří základní kapitál společnosti. Minimální základní kapitál společnosti je 1,- Kč, v případě dvou společníků 2,- Kč atd. Nicméně je dobré se nad výší základního kapitálu zamyslet, jednokorunový kapitál nemusí působit zcela důvěryhodně. Nepsaným standardem je 200tis Kč, někdy stačí například 10tis Kč.

Zakladatelská listina respektive společenská smlouva

Společnost vzniká sepsáním zakladatelské listiny u jednospolečníkové s.r.o. nebo společenské smlouvy pokud je více společníků. Společníkem může být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá k samostatnému právnímu jednání. Listinu či smlouvu sepisuje notářským zápisem vždy notář, který je členem notářské komory viz zde https://www.nkcr.cz/seznam-notaru

Povinné náležitosti zakladatelské listiny respektive společenská smlouva

Každá společenská smlouva nebo zakladatelská listina musí minimálně obsahovat:
 1. Seznam společníků
 2. Název společnosti
 3. Sídlo společnosti
 4. Určení správce vkladů
 5. Jmenování prvního jednatele nebo jednatelů
 6. Způsob jednání za společnost
 7. Výši podílů a druh podílů
 8. Základní kapitál
 9. Předmět podnikání

nejlevnější s.r.o.
z pohodlí domova


konečná cena
7399,- Kč

 1. notářský zápis
 2. živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesované
 3. kapitál až 20.000,- Kč nebo vlastní
 4. kolky
 5. příprava všech dokumentů
 6. a jiné

Spočítat cenu


nejrychlejší s.r.o.
do 3 pracovních dní


Více zde