Jak založit s.r.o. - 6. Kompletace podkladů


06.04.2020

Již jsme si vysvětlili nejdůležitější součásti každého s.r.o. - Název společnosti, Sídlo společnosti, Předměty podnikání, Společníky a jednatele, nyní si připravíme veškeré podklady, dokumenty a doklady pro založení společnosti s.r.o.

Osobní doklady

Každý jednatel, společník, garant nebo jejich zástupci si připraví platný osobní doklad: Občané Česka nebo EU občanský průkaz nebo pas. Ostatní cizinci pas. Osobní doklad bude potřeba pro jakékoliv ověření podpisu u notáře, nebo CzechPointu atd.

Plné moci

V případě, že nezakládáte společnost vy osobně, ale nějaký zmocněnec, ať už využitím nějaké online služby jako například https://www.zalozeni.cz/ nebo Váš právník, advokát atd., musíte tohoto zmocněnce zmocnit k jednání na základě vámi udělené plné moci s vaším úředně ověřeným podpisem. Nejčastěji jde o 2 plné moci, jednu pro konkrétní založení společnosti pro notáře od zakladatelů (společníků) společnosti a druhá od budoucích jednatelů pro živnostenský úřad.

Prohlášení jednatele(ů)

Jak jsme si již vysvětlili, každý jednatel ať fyzická, tak i právnická (samozřejmě i zástupce právnické osoby) musí dle zákona o veřejných rejstřících podepsat Prohlášení jednatele. Opět jde o ověřený podpis.

Výpis z rejstříku trestů pro každého jednatele

Občané ČR dodávají aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z rejstříku trestů, Slováci dodají slovenský, většina občanů EU výpis z rejstříku trestů dané země překladem do češtiny. Ostatní země výpis s apostilou a soudním překladem do češtiny.

Souhlas s umístěním sídla

Taktéž je nutný souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti, nebo (ne)bytové jednotky, pokud jste sami majiteli je nutný souhlas udělit sám sobě a připojit ověřený podpis.

Výpis z katastru nemovitostí

Ověřený výpis z katastru nemovitostí dokládáte k nemovitosti kde bude umístěno sídlo společnosti.

Prohlášení odpovědného zástupce

V případě, že požadujete řemeslné, vázané nebo koncesované které vyžadují odbornou způsobilost, je nutné, aby garant (můžete to být vy nebo jiná fyzická osoba), který splňuje odbornou způsobilost (vzdělání, praxe atp) vyplnil Prohlášení odpovědného zástupce a taktéž k němu připojil úředně ověřený podpis.

Dokumenty prokazující odbornou způsobilost

Pokud prokazujete odbornou způsobilost, je nutné si pro živnostenský úřad připravit originály nebo úředně ověřené kopie všech těchto dokumentů (výuční list, diplom, potvrzení o praxi atp.)

Prohlášení správce vkladu

Prohlášením prohlašujete, že základní kapitál ve dané výši, byl splacen jejím zakladatelem (zakladateli) v plné výši dle Zakladatelské listiny nebo Společenské smlouvu. U tohoto dokumentu jako jednoho z mála, není nutné úředně ověřovat podpisy.

Potvrzení o složení základního kapitálu

Potvrzení vydává banka po složení základního kapitálu, které můžete získat až po sepsání zakladatelské listiny respektive společenské smlouvy notářem. S zakladatelskou listinou zajdete do jakékoliv české banky kde založíte účet pro základní kapitál (nejedná se o běžný účet!), složíte základní kapitál, nejlépe v plné výši a od banky obdržíte Potvrzení o složení základního kapitálu.

Ostatní doklady a dokumenty

Výše jsme si popsali klasické založení s.r.o., existují však případy, kdy jsou nutné dělat další kroky jako u doktorské činnosti nebo dodávat různé lince jako například půjčky atd, v tomto případě již doporučuji kontaktovat odborníka na zakládání společností, který Vám připraví založení na klíč a připraví veškerou dokumentaci s individuálním postupem.

CzechPoint

Na závěr ještě doplním informaci kde můžete ověřit jak kopie dokumentů tak i podpisy. Jedná se o jakékoliv pracoviště CzechPointu, jaká jsou například pošty, notáři nebo obecní úřady. Více zde http://www.czechpoint.cz/public/verejnost/co-jak-kde/.

nejlevnější s.r.o.
z pohodlí domova


konečná cena
7399,- Kč

  1. notářský zápis
  2. živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesované
  3. kapitál až 20.000,- Kč nebo vlastní
  4. kolky
  5. příprava všech dokumentů
  6. a jiné

Spočítat cenu


nejrychlejší s.r.o.
do 3 pracovních dní


Více zde