OSVČ - Rozdíly mezi OSVČ a s.r.o.


10.04.2020

Pro lepší představu o rozdílech mezi OSVČ a s.r.o. jsme připravili následující srovnávací tabulku:

Rozdíly mezi OSVČ a s.r.o.

OSVČ s.r.o.
Ručení majetkem Ručí celým majetkem. Společnící ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného základního kapitálu.
Prestiž Jde o firmu s jedinou fyzickou osobou. Působí věrohodněji, větší možnost vstupu do výběrových řízení, možnost žádat o dotace z EU.
Daně Platí daň z příjmů 15%, progresivně sociální a zdravotní pojištění z výše celého zisku. Možnost uplatnit výdaje paušálem. Daň ze zisku právnických osob 19%, v případě vyplacení podílů společníky, srážková daň 15% z podílu.
Pojištění Zdravotní a sociální pojištění nelze odečítat z daní. Zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance lze odečitat z daní.
Název firmy Jediným platným názvem je vlastní jméno. Unikátní, nezaměnitelný vlastní název, který je zapsán při založení do obchodního rejstříku. Výhoda při propagaci firmy.
Podílnictví Pouze jedna fyzická osoba. Možnost rozdělení podílů mezi více fyzických nebo právnických osob, možnost kdykoliv vstupu investora jako nového podílníka.
Řízení firmy Nelze účinně přenechat řízení podnikání na jinou osobu. Možnost přenechat řizení na jednatele, prokuru nebo jinou fyzickou či právnickou osobu na základě generalní plné moci.
Převod Nelze převést nebo prodat firmu (IČO) na jiný subjekt, pouze odprodat majetek a závazky. Snadný převod majetku, závazků a pohledávek na jiný subjekt jedinou smlouvou.
Náklady na založení Poplatek živnostenskému úřadu a osobní čas. Notářský zápis, poplatek živnostenskému úřadu, zřízení účtu pro základní kapitál, ověření podpisů na dokumentech, výpis z katastru nemovitostí k sídlu společnosti, výpis z rejstříku trestů, stejnopis notářského zápisu, vyhotovení všech dokumentů a osobní čas.
Ukončení činnosti Prakticky lze ukončit ze dne na den. Vypořádáním závazků s socialní a zdravotní pojišťovnou, pozastavením nebo ukončením živnosti a podáním daňověho přiznání. Nevypořádané závazky z ukočené činnosti zůstavají a fyzická osoba za ně ručí celým svým majetkem. Časově náročnější a složitější proces likvidace společnosti.

nejlevnější s.r.o.
z pohodlí domova


konečná cena
7399,- Kč

  1. notářský zápis
  2. živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesované
  3. kapitál až 20.000,- Kč nebo vlastní
  4. kolky
  5. příprava všech dokumentů
  6. a jiné

Spočítat cenu


nejrychlejší s.r.o.
do 3 pracovních dní


Více zde