Seznam všech řemeslných živností

 1. Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
 2. Barvení a chemická úprava textilií
 3. Broušení a leptání skla
 4. Čištění a praní textilu a oděvů
 5. Galvanizérství, smaltérství
 6. Hodinářství
 7. Holičství, kadeřnictví
 8. Hostinská činnost
 9. Izolatérství
 10. Kamnářství
 11. Klempířství a oprava karoserií
 12. Kominictví
 13. Kosmetické služby
 14. Kovářství, podkovářství
 15. Malířství, lakýrnictví, natěračství
 16. Mlékárenství
 17. Mlynářství
 18. Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
 19. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 20. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 21. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 22. Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 23. Obráběčství
 24. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 25. Opravy silničních vozidel
 26. Pedikúra, manikúra
 27. Pekařství, cukrářství
 28. Pivovarnictví a sladovnictví
 29. Pokrývačství, tesařství
 30. Řeznictví a uzenářství
 31. Slévárenství, modelářství
 32. Truhlářství, podlahářství
 33. Vodoinstalatérství, topenářství
 34. Výroba a opravy hudebních nástrojů
 35. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 36. Zámečnictví, nástrojářství
 37. Zednictví
 38. Zlatnictví a klenotnictví
 39. Zpracování gumárenských směsí
 40. Zpracování kamene
 41. Zpracování kůží a kožešin

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, kterou musí splňovat odpovědný zástupce, se prokazuje dokladem o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, nebo
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, nebo
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, nebo
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo
 • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo
 • získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo
 • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
 • vykonání šestileté praxe v oboru.