Odborná způsobilost pro Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot se dokládá:

pro výrobu a zpracování paliv a maziv:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo
 • profesní kvalifikace pro činnost chemika pro obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu a 4 roky praxe v oboru, nebo
 • doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona;

pro distribuci pohonných hmot:

 • vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru, nebo
 • profesní kvalifikace pro činnost chemika pro obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu a 4 roky praxe v oboru

Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi

pro distribuci pohonných hmot celní úřad


 1. Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 2. Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického
 3. Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací
 4. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
 5. Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
 6. Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
 7. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
 8. Silniční motorová doprava
 9. Vnitrozemská vodní doprava
 10. Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků
 11. Provádění pyrotechnického průzkumu
 12. Provádění veřejných dražeb - dobrovolných - nedobrovolných
 13. Provozování cestovní kanceláře
 14. Ostraha majetku a osob
 15. Služby soukromých detektivů
 16. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 17. Vedení spisovny
 18. Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
 19. Provozování pohřební služby
 20. Provádění balzamace a konzervace
 21. Provozování krematoria