Odborná způsobilost pro Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací se dokládá:

pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu munice:

vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie;

pro ničení a zneškodňování výbušnin:

oprávnění pyrotechnika;

pro nákup, prodej a skladování výbušnin:

oprávnění pyrotechnika nebo střelmistra, nebo oprávnění technického vedoucího odstřelů;

pro znehodnocování, ničení a delaboraci munice:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a oprávnění pyrotechnika,
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a 5 let praxe v oboru;

pro nákup, prodej a skladování munice:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením,
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a 5 let praxe v oboru;

pro provádění trhacích prací:

 • oprávnění střelmistra, nebo
 • oprávnění technického vedoucího odstřelů

Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3

spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu; výzkum, vývoj, výroba, znehodnocování, ničení, delaborace, nákup, prodej a skladování munice mohou být provozovány pouze v provozovně uvedené v muniční licenci


Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi

pro výzkum, vývoj, výrobu, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin Český báňský úřad


 1. Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 2. Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického
 3. Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací
 4. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
 5. Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
 6. Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
 7. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
 8. Silniční motorová doprava
 9. Vnitrozemská vodní doprava
 10. Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků
 11. Provádění pyrotechnického průzkumu
 12. Provádění veřejných dražeb - dobrovolných - nedobrovolných
 13. Provozování cestovní kanceláře
 14. Ostraha majetku a osob
 15. Služby soukromých detektivů
 16. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 17. Vedení spisovny
 18. Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
 19. Provozování pohřební služby
 20. Provádění balzamace a konzervace
 21. Provozování krematoria