Často kladené dotazy / FAQ

Co musí obsahovat s.r.o.?

 1. Název - název s.r.o. musí být unikátní, nesmí být shodný ani zaměnitelný s již existující společností v obchodním rejstříku. Existují pravidla pro název společnosti, dále by název společnosti neměl porušovat platné ochranné známky.
 2. Právní formu - právní formou se rozumí označení za názvem "společnost s ručením omezeným" nebo zkratky s.r.o. či spol. s r.o. Při posuzování názvu se označení právní formy do názvu nezapočítává.
 3. Sídlo - sídlo společnosti se zřizuje souhlasem s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem majitele nemovitosti/jednotky.
 4. Předmět podnikání - nejčastěji jsou předmětem podnikání živnosti, dále jsou možné i předměty podnikání, které nespadají od živnostenská oprávnění, např. pronájem nemovitostí, zemědělství atp.
 5. Statutární orgán - statutárním orgánem je jednatel(é). Jednatelem může být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, V případě právnické osoby, je vždy uváděna fyzická osoba, která právnickou zastupuje. Jednatel musí být bezúhonný ve smyslu § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Společnost musí mít minimálně jednoho jednatele.
 6. Způsob jednání - způsob jednání upravuje, jak jednatelé jednají za společnost, buď jednají samostatně nebo společně.
 7. Společníci - společnost musí mít minimálně jednoho společníka, který vlastní podíl ve společnosti, kterému odpovídá peněžitý nebo nepeněžitý vklad. Podíl je vyjádřen procentem nebo zlomkem.
 8. Základní kapitál - základní kapitál je součtem všech podílů. Minimální výše základního kapitálu je 1,- Kč. Z mnoha důvodů je optimální výše kapitálu na 200.000,- Kč
 9. Identifikační číslo - unikátní identifikační číslo nebo zkratky IČO či IČ je nedílnou součástí každého s.r.o. a je společnosti přiřazeno při zápisu do obchodního rejstříkuNevíte si rady? Kontaktujte nás na info@zakladatel.cz nebo na +420228226879.

Cena založení společnosti

 1. Co zahrnuje standardní založení s.r.o.?
 2. Je v ceně započítán i poplatek za živnostenské oprávnění?
 3. Připočítává se k ceně za založení společnosti DPH?
 4. Je cena za založení společnosti konečná?

Název společnosti

 1. Jak na název společnosti?
 2. Jak se schvaluje název společnosti?
 3. Mohu použít své příjmení v názvu společnosti?
 4. Mohu mít v názvu společnosti název obce?

Před založením společnosti

 1. Co musí obsahovat s.r.o.?
 2. Co znamená souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR?
 3. Jaké dokumenty nebo doklady si mám připravit pro založení společnosti?
 4. Můžete mi založit společnost jako plátce DPH?
 5. Jsem v insolvenci (osobní bankrot), mohu být jednatelem nebo společníkem v obchodní společnosti?
 6. Mám záznam v rejstříku trestů, mohu být jednatelem společnosti?
 7. Mám záznam v rejstříku trestů, mohu se stát prokuristou?
 8. Jsem cizinec, a chci být jednatelem, potřebuji výpis z rejstříku trestů?
 9. Jsem v exekuci, mohu založit společnost?
 10. Lze založit společnost pomocí plné moci?
 11. Jsem v zahraničí, kde mohu ověřit podpisy na dokumentech?
 12. Jsem ze Slovenska, mohu vaše dokumenty ověřit u slovenského notáře?
 13. Je nutné veškeré dokumenty pro založení s.r.o. dodat v originále?
 14. Kde získám výpis z rejsříku trestů a výpis z katastru nemovitostí?
 15. Jsem cizinec, co všechno mám dodat s výpisem rejstříku trestů?
 16. Kde seženu soudního tlumočníka pro překlad zahraničního výpisu z rejstříku trestů?
 17. Je možné založit společnost se základním kapitálem 1,- Kč?
 18. Musí mít společnost s ručením omezeným společníka?
 19. Chci mít jako jednatele právnickou osobu, musím uvádět fyzického zástupce v obchodním rejstříku?

Objednávka služeb

 1. Jak mohu objednat založení společnosti?

Realizace založení společnosti

 1. Jaký je postup založení s.r.o.?
 2. Jaký je rozdíl mezi s.r.o. KOMPLET 2019 a s.r.o. Klasik?
 3. Jaký je rozdíl mezi zakladatelskou listinou a společenskou smlouvou?
 4. Jak se realizuje založení společnosti při složení kapitálu 200 tisíc Kč Vaší společností?
 5. Mám vlastní kapitál. Kdy a jak mám založit účet pro složení základního kapitálu s.r.o.?
 6. Chci aby podíl byl představován kmenovým listem, jakou společnost mám zvolit?
 7. Jak dlouho trvá založení s.r.o.?
 8. Mám akademický titul, bude zapsán do obchodního rejstříku?
 9. Musím při založení společnosti chodit na nějaké úřady?

Sídlo společnosti

 1. Je nutný souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti?
 2. Mohu umístit sídlo společnosti v nemovitosti, která je v exekuci?
 3. Musím dodat souhlas s umístěním sídla, když jsem majitelem nemovitosti?
 4. Proč mám v zakladatelském dokumentu jako sídlo společnosti pouze obec?
 5. Kde poskytujete sídlo společnosti?
 6. Co obsahuje cena za doplňkovou službu sídlo společnosti?
 7. Kolik stojí služba sídlo společnosti?

Živnostenská oprávnění a koncese

 1. Co obsahuje volná živnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona?
 2. Jak se dokládá odborná způsobilost?
 3. Jak mohu prokázat odbornou způsobilost praxí?
 4. Mám živnostenské oprávnění jako fyzická osoba. Mohu jej použít pro nově zakládající společnost?
 5. Jak získám oprávnění pro činnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru?
 6. Jaké doklady musím doložit pro silniční motorovou dopravu nad 3,5t?
 7. Jaká je lhůta pro vydání rozhodnutí o koncesi?
 8. Jaké živnosti potřebuji pro provozování hospody či restaurace?
 9. Mohu mít společnost bez živnostenského oprávnění?
 10. Kdo je to garant pro živnostenské oprávnění?
 11. Co je to trvale platný dokument?

Po založení společnosti

 1. Můžete provést zápis do evidence skutečných majitelů právnických osob při založení firmy?
 2. Registrujete společnosti k DPH?
 3. Jaký je příslušný rejstříkový soud, u kterého je společnost zapsána?
 4. Připravíte mi registrační soubor k dani z příjmů právnických osob?
 5. Obdržel jsem dopis od REJSTŘÍK OBCHODU A ŽIVNOSTI s složenkou, mám ji zaplatit?
 6. Jak získám datovou schránku po založení společnosti?
 7. Kdy mohu začít podnikat s nově založenou společností, potřebuji od Vás nějaké další dokumenty?
 8. Můžete mi poslat registrační soubor k dani právnických osob v jiném formátu, než XML?
 9. Kde získám kmenové listy?
 10. Co je to DIČ a jak jej získám?
 11. Co je to kmenový list?
 12. Jak dát do nákladů fakturu za založení firmy?
 13. Jaké dokumenty dostanu od Vás po založení společnosti?
 14. Kdy uvidím moje s.r.o. v obchodním rejstříku?
 15. Musím si jako jednatel vyplácet mzdu?

Ostatní

 1. Je výhodné kupovat takzvanou ready made společnost?
 2. Slovník pojmů pro založení společnosti
 3. Jaký je rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou?
 4. Mám elektronické, digitálně podepsané dokumenty, jak je zkonvertuju do listinné podoby?
 5. Zakládáte i akciové společnosti?