Často kladené dotazy / FAQ

Co znamená souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR?

V průběhu objednávky je nezbytné udělit nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, a to ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (tzv. GDPR). Celé znění souhlasu naleznete zde.

Důvodem nutnosti udělení takového souhlasu je právě uvedená směrnice GDPR, která stanovuje velmi detailní a komplikované pokyny pro zpracovatele (správce) osobních údajů (čímž se myslí poskytovatel služeb, např. my) a protože vaše osobní údaje musíme uložit v našich systémech za účelem vyřízení vaší objednávky - založení společnosti, zřízení sídla společnosti u naší partnerské společnosti apod., musíme od vás vyžadovat udělení souhlasu s jejich uschováním. Současně nám udělujete souhlas s poskytnutím vašich údajů dalším subjektům, resp. udělujete souhlas i přímo vůči nim - na otázku proč je zde opět jednoduchá odpověď: pro založení společnosti je nutné vaše údaje poskytnout dalším subjektům, jako bance (složení základního kapitálu), naší partnerské společnosti poskytující sídla firmě (samozřejmě jen, pokud takovou službu objednáváte), notáři (jinak by nebylo možno sepsat zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu, živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu (v případě, že chcete abychom vás registrovali k dani z příjmu právnických osob) apod.

Ve zkratce tedy nejde o nic víc, než že nám udělujete souhlas vámi vyplněné údaje uložit, pracovat s nimi, a po dobu poskytování služeb je ukládat a uchovávat.Nevíte si rady? Kontaktujte nás na info@zakladatel.cz nebo na +420228226879.

Cena založení společnosti

 1. Co zahrnuje standardní založení s.r.o.?
 2. Je v ceně započítán i poplatek za živnostenské oprávnění?
 3. Připočítává se k ceně za založení společnosti DPH?
 4. Je cena za založení společnosti konečná?

Název společnosti

 1. Jak na název společnosti?
 2. Jak se schvaluje název společnosti?
 3. Mohu použít své příjmení v názvu společnosti?
 4. Mohu mít v názvu společnosti název obce?

Před založením společnosti

 1. Co musí obsahovat s.r.o.?
 2. Co znamená souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR?
 3. Jaké dokumenty nebo doklady si mám připravit pro založení společnosti?
 4. Můžete mi založit společnost jako plátce DPH?
 5. Jsem v insolvenci (osobní bankrot), mohu být jednatelem nebo společníkem v obchodní společnosti?
 6. Mám záznam v rejstříku trestů, mohu být jednatelem společnosti?
 7. Mám záznam v rejstříku trestů, mohu se stát prokuristou?
 8. Jsem cizinec, a chci být jednatelem, potřebuji výpis z rejstříku trestů?
 9. Jsem v exekuci, mohu založit společnost?
 10. Lze založit společnost pomocí plné moci?
 11. Jsem v zahraničí, kde mohu ověřit podpisy na dokumentech?
 12. Jsem ze Slovenska, mohu vaše dokumenty ověřit u slovenského notáře?
 13. Je nutné veškeré dokumenty pro založení s.r.o. dodat v originále?
 14. Kde získám výpis z rejsříku trestů a výpis z katastru nemovitostí?
 15. Jsem cizinec, co všechno mám dodat s výpisem rejstříku trestů?
 16. Kde seženu soudního tlumočníka pro překlad zahraničního výpisu z rejstříku trestů?
 17. Je možné založit společnost se základním kapitálem 1,- Kč?
 18. Musí mít společnost s ručením omezeným společníka?
 19. Chci mít jako jednatele právnickou osobu, musím uvádět fyzického zástupce v obchodním rejstříku?

Objednávka služeb

 1. Jak mohu objednat založení společnosti?

Realizace založení společnosti

 1. Jaký je postup založení s.r.o.?
 2. Jaký je rozdíl mezi s.r.o. KOMPLET 2019 a s.r.o. Klasik?
 3. Jaký je rozdíl mezi zakladatelskou listinou a společenskou smlouvou?
 4. Jak se realizuje založení společnosti při složení kapitálu 200 tisíc Kč Vaší společností?
 5. Mám vlastní kapitál. Kdy a jak mám založit účet pro složení základního kapitálu s.r.o.?
 6. Chci aby podíl byl představován kmenovým listem, jakou společnost mám zvolit?
 7. Jak dlouho trvá založení s.r.o.?
 8. Mám akademický titul, bude zapsán do obchodního rejstříku?
 9. Musím při založení společnosti chodit na nějaké úřady?

Sídlo společnosti

 1. Je nutný souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti?
 2. Mohu umístit sídlo společnosti v nemovitosti, která je v exekuci?
 3. Musím dodat souhlas s umístěním sídla, když jsem majitelem nemovitosti?
 4. Proč mám v zakladatelském dokumentu jako sídlo společnosti pouze obec?
 5. Kde poskytujete sídlo společnosti?
 6. Co obsahuje cena za doplňkovou službu sídlo společnosti?

Živnostenská oprávnění a koncese

 1. Co obsahuje volná živnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona?
 2. Jak se dokládá odborná způsobilost?
 3. Jak mohu prokázat odbornou způsobilost praxí?
 4. Mám živnostenské oprávnění jako fyzická osoba. Mohu jej použít pro nově zakládající společnost?
 5. Jak získám oprávnění pro činnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru?
 6. Jaké doklady musím doložit pro silniční motorovou dopravu nad 3,5t?
 7. Jaká je lhůta pro vydání rozhodnutí o koncesi?
 8. Jaké živnosti potřebuji pro provozování hospody či restaurace?
 9. Mohu mít společnost bez živnostenského oprávnění?
 10. Kdo je to garant pro živnostenské oprávnění?
 11. Co je to trvale platný dokument?

Po založení společnosti

 1. Můžete provést zápis do evidence skutečných majitelů právnických osob při založení firmy?
 2. Registrujete společnosti k DPH?
 3. Jaký je příslušný rejstříkový soud, u kterého je společnost zapsána?
 4. Připravíte mi registrační soubor k dani z příjmů právnických osob?
 5. Obdržel jsem dopis od REJSTŘÍK OBCHODU A ŽIVNOSTI s složenkou, mám ji zaplatit?
 6. Jak získám datovou schránku po založení společnosti?
 7. Kdy mohu začít podnikat s nově založenou společností, potřebuji od Vás nějaké další dokumenty?
 8. Můžete mi poslat registrační soubor k dani právnických osob v jiném formátu, než XML?
 9. Kde získám kmenové listy?
 10. Co je to DIČ a jak jej získám?
 11. Co je to kmenový list?
 12. Jak dát do nákladů fakturu za založení firmy?
 13. Jaké dokumenty dostanu od Vás po založení společnosti?
 14. Kdy uvidím moje s.r.o. v obchodním rejstříku?
 15. Musím si jako jednatel vyplácet mzdu?

Ostatní

 1. Je výhodné kupovat takzvanou ready made společnost?
 2. Slovník pojmů pro založení společnosti
 3. Jaký je rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou?
 4. Mám elektronické, digitálně podepsané dokumenty, jak je zkonvertuju do listinné podoby?
 5. Zakládáte i akciové společnosti?